Oferujemy: badania termowizyjne mazowieckie, Świadectwa energetyczne Warszawa , audyty energetyczne

+48 601 362 070

Analizy opłacalności inwestycji

„PAPIER ZNIESIE WSZYSTKO”

Podjęcie decyzji o realizacji inwestycji wymaga często dokładnego przeanalizowania plusów i minusów przedsięwzięcia.

Przewidywania, co do wzrostu cen nośników energii, zaostrzenia Warunków Technicznych dla budownictwa,  alternatywne źródła energii odnawialnej, nowe materiały i technologie, możliwości uzyskania dofinansowania inwestycji stwarzają szereg możliwości optymalizacji kosztów zużycia energii.

Odpowiedź na pytanie, na ile „opłacalna” jest planowana inwestycja termomodernizacyjna, pozwala  podjąć ostateczną decyzję, dokonać ewentualnych korekt planowanego przedsięwzięcia  i oszacować jego okres zwrotu.

Zakres i stopień szczegółowości  tej analizy oraz  metodologię dostosujemy indywidualnie do potrzeb i oczekiwań zainteresowanych  klientów.

Zainteresowanym klientom proponujemy przeprowadzenie analizy finansowej, w ujęciu dynamicznym, opłacalności konkretnych rozwiązań, jak i całej inwestycji. Pozwoli to:

  • porównać kilka przedsięwzięć i wybrać najodpowiedniejsze
  • przewidzieć wielkości niezbędnego finansowania oraz określić jego źródła
  • oszacować  „korzyści (oszczędności)” z poszczególnych przedsięwzięć
  • zorientować się, po jakim okresie zwrócą się nakłady inwestycyjne
Zainteresowanych klientów prosimy o kontakt.