Oferujemy: badania termowizyjne mazowieckie, Świadectwa energetyczne Warszawa , audyty energetyczne

+48 601 362 070

Audyt energetyczny i termomodernizacja

termowizja, świadectwa energetyczne, badania termowizyjne, Warszawa

Audyt energetyczny, to opracowanie określające zakres i parametry przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, z punktu widzenia kosztów realizacji tego przedsięwzięcia oraz oszczędności energii.

W zakres audytu energetycznego wchodzi sprawdzenie stanu technicznego istniejącego budynku, przeprowadzenie analizy mającej na celu określenie możliwych prac modernizacyjnych, wybór rozwiązania optymalnego oraz przedstawienie wyników pracy w raporcie.

Audyt energetyczny jest podstawą do ubiegania się o wsparcie w postaci premii termo modernizacyjnej lub remontowej, czy dotacji z innych źródeł finansowania.

W rezultacie audytu energetycznego przeprowadzane są prace modernizacyjne, w wyniku których ulega zmniejszeniu  zapotrzebowanie na energię niezbędną do eksploatacji budynku, takie jak: docieplanie ścian i dachów, wymiana okien i drzwi zewnętrznych, instalowanie zaworów termostatycznych, zastosowanie automatyki pogodowej, modernizacja instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej, zastosowanie wentylacji mechanicznej, zmiana źródła lub nośnika energii, w tym również na  źródła energii odnawialnej (pompy ciepła, kolektory słoneczne, itp).

Ponadto przeprowadzamy analizy cieplno-wilgotnościowe przegród zewnętrznych sprawdzając spełnienie następujących wymagań Warunków Technicznych:

– na wewnętrznej powierzchni nieprzezroczystej przegrody zewnętrznej nie może występować kondensacja pary wodnej umożliwiająca rozwój grzybów pleśniowych,

– we wnętrzu przegrody zewnętrznej nie może występować narastające w kolejnych latach zawilgocenie spowodowane kondensacją pary wodnej.

Odpowiemy, co można zrobić, aby zmniejszyć zużycie energii i zarazem oszczędzać pieniądze, zaproponujemy optymalne rozwiązania, obliczymy czas zwrotu poniesionych nakładów oraz wartość bezzwrotnej premii termomodernizacyjnej.

Orientacyjne ceny naszych usług znajdziesz w cenniku.

Prosimy o kontakt w celu zamówienia usługi, bądź dalszych pytań.