Oferujemy: badania termowizyjne mazowieckie, Świadectwa energetyczne Warszawa , audyty energetyczne

+48 601 362 070

Badania termowizyjne

Termowizja (termografia), to nowoczesna technika wykorzystująca zjawisko promieniowania cieplnego, zwanego również promieniowaniem podczerwonym lub po prostu podczerwienią. Każde ciało o temperaturze powyżej zera bezwzględnego (absolutnego) emituje proporcjonalną dla jego temperatury dawkę promieniowania, której wychwycenie i utrwalenie pozwala na sporządzenie obrazu cieplnego w postaci tzw. termogramu. Termogram, to zdjęcie badanego obiektu zobrazowane w postaci kolorowej mapy rozkładu temperatur.  Obraz badanego obiektu  jest generowany na wskutek emitowanego przez ten obiekt promieniowania.

Ta nieinwazyjna, nieniszcząca i bezstykowa metoda  pozwala na pomiar temperatury nawet na dużych powierzchniach budynków w czasie rzeczywistym. Dzięki niej zaoszczędzamy czas i środki na efektywne  wykrywanie wszelkiego typu uszkodzeń związanych z ucieczką ciepła i kondensacją wilgoci.


termowizja, świadectwa energetyczne, badania termowizyjne, ACT-EE Warszawa

Zastosowanie kamer termowizyjnych o wysokiej czułości oraz dobrej rozdzielczości używanych obecnie daje  bardzo dokładne wyniki  i praktycznie uniemożliwia przeoczenie jakichkolwiek wad badanego obiektu.erą Flir b60 w celu wykrywania:

  • wad technologicznych przegród budynków, błędów w ociepleniu, mostków cieplnych, filtracji powietrza
  • lokalizacji wycieków i nieszczelności instalacji grzewczej i wodnej
  • lokalizacji przebiegu w przegrodach budowlanych instalacji grzewczej i wodnej
  • lokalizacji miejsc zawilgoceń/pleśni przegród budowlanych
  • wadliwie  działających  systemów klimatyzacji
  • innych  kwestii, gdzie ważny jest rozkład temperatur
Świadectwa energetyczne, badania termowizyjne

Badanie polecamy wszystkim zainteresowanym:
– oceną stanu technicznego istniejących budynków bądź ich części
– oceną jakości wykonanych prac w budynkach nowych i modernizowanych
– kupnem/sprzedażą nieruchomości w celu udokumentowania stanu technicznego budynku 

Wykonujemy badania termowizyjne, wyjaśniamy wyniki badań i doradzamy (po ewentualnych obliczeniach rzeczywistego zapotrzebowania na ciepło)  co zrobić, aby w rachunkach oszczędności były widoczne. 

Ponadto przeprowadzamy analizy cieplno-wilgotnościowe przegród zewnętrznych sprawdzając spełnienie następujących wymagań Warunków Technicznych :

– na wewnętrznej powierzchni nieprzezroczystej przegrody zewnętrznej nie może występować kondensacja pary wodnej umożliwiająca rozwój grzybów pleśniowych,

– we wnętrzu przegrody zewnętrznej nie może występować narastające w kolejnych latach zawilgocenie spowodowane kondensacją pary wodnej.

Oto nasz orientacyjny cennik.

W razie dalszych pytań lub umówienia badania prosimy o kontakt.