+48 601 362 070

MG: Więcej pieniędzy na efektywność energetyczną

wnp.pl (Patrycja Kokosińska) – 05-09-2011 10:39

Od września weszła w życie Zmiana Umowy Grantu Funduszu Powierniczego Global Environment Facility (Projekt Efektywności Energetycznej), zawartej pomiędzy Ministrem Gospodarki a Międzynarodowym Bankiem Odbudowy i Rozwoju.

Przewiduje ona przede wszystkim zasilenie Funduszu Termomodernizacji i Remontów, działającego w Banku Gospodarstwa Krajowego, środkami finansowymi przyznanymi Polsce w ramach Global Environment Facility w wysokości ok. 5,6 mln dol. (ok. 16 mln zł) rocznie.

– Zwiększony budżet Funduszu pozwoli wdrożyć w ciągu najbliższego roku prawie 300 projektów termomodernizacyjnych o łącznej wartości około 80 mln zł – wyjaśnia wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak. Środki te zostaną wykorzystane na wspieranie przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie poprawy efektywności energetycznej w budynkach.

Celem działalności Funduszu Termomodernizacji i Remontów jest pomoc finansowa dla inwestorów, którzy realizują przedsięwzięcia termomodernizacyjne i remontowe z wykorzystaniem kredytów zaciąganych w bankach komercyjnych. Pomoc ta, zwana „premią termomodernizacyjną” jest wypłacana po zakończeniu realizacji inwestycji i stanowi 20 proc. wartości zaciągniętego kredytu. Premię mogą otrzymywać właściciele lub zarządcy budynków realizujących takie przedsięwzięcia. Warunkiem jest uzyskanie pozytywnej oceny audytu energetycznego.