+48 601 362 070

Pierwsze dofinansowania audytów energetycznych i elektroenergetycznych

wnp.pl (Patrycja Batóg) – 11-08-2011 13:55

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zatwierdził listę rankingową wniosków o dofinansowanie audytów energetycznych i elektroenergetycznych w przedsiębiorstwach w ramach pierwszego konkursu programu priorytetowego “Efektywne wykorzystanie energii”.

Na liście rankingowej znalazły się projekty spółki PCC Rokita, Fabryki Taśm Transporterowych Wolbrom oraz Nadwiślańskiej Spółki Energetycznej. Koszt całkowity audytów to blisko 740 tys. zł, a wnioskowana kwota dofinansowania wynosi 436,8 tys. zł.

Konkursem objęte zostały audyty energetyczne i elektroenergetyczne w przedsiębiorstwach, w których minimalna wielkość przeciętnego zużycia energii końcowej wyniosła 50 000 MWh/rok. O dofinansowanie mogły ubiegać się audyty energetyczne procesów technologicznych, audyty elektroenergetyczne budynków i wewnętrznych sieci przemysłowych, audyty energetyczne źródeł energii ciepła, energii elektrycznej i chłodu oraz audyty energetyczne wewnętrznych sieci ciepłowniczych i budynków.

Na realizację całego programu zaplanowano alokację w wysokości 40 mln zł.