+48 601 362 070

Siedem banków z dopłatami do domów energooszczędnych

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wybrał siedem banków, które będą udzielać kredytów z dopłatą na budowę domów energooszczędnych. Program ma ruszyć jeszcze w I kwartale 2013 roku.
Zarząd NFOŚiGW wyraził zgodę na zawarcie umów o współpracy i udostępnienie bankom środków na dotacje na częściową spłatę kapitału kredytów bankowych w łącznej wysokości 100 mln zł.
Decyzja dotyczy następujących banków:
– Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.,
– SGB-Bank S.A.,
– Bank Ochrony Środowiska S.A.,
– Bank Zachodni WBK S.A.,
– Getin Noble Bank S.A.,
– Nordea Bank Polska S.A.,
– Deutsche Bank PBC S.A.

Całkowity budżet programu wyniesie 300 mln zł. Środki mają pozwolić na realizację budowy w latach 2013-2018 około 12 tys. domów jednorodzinnych i mieszkań w budynkach wielorodzinnych.

Z dopłat będą mogły korzystać osoby budujące domy jednorodzinny lub kupujące dom bądź mieszkanie od dewelopera lub spółdzielni mieszkaniowej. Dofinansowanie będzie miało formę częściowej spłaty kapitału zaciągniętego kredytu.

Wysokość dofinansowania będzie uzależniona od uzyskanego wskaźnika rocznego jednostkowego zapotrzebowania na energię użytkową do celów ogrzewania i wentylacji (EUco) oraz od spełnienia dodatkowych warunków dotyczących m.in. sprawności instalacji grzewczej.