+48 601 362 070

TERMOIZOLACJA MOŻE OBNIŻYĆ KOSZTY OGRZEWANIA O 50 PROC.

Źródło: www.newseria.pl

Zaledwie ok. 25 proc. domów jednorodzinnych we Wrocławiu posiada poprawną izolację termiczną – to główny wniosek z badań przeprowadzonych kamerą termowizyjną przez specjalistów z firmy Fortum na przełomie lutego i marca bieżącego roku. Badanie objęło 95 budynków.
Ze zdjęć przeprowadzonych kamerą termowizyjną przez ekspertów Fortum wynika, że 21 z 95 przebadanych domów jednorodzinnych może pochwalić się dobrą izolacją termiczną. Aż 43 budynki mają słabą lub bardzo słabą izolację, a tym samym wykazują duże straty ciepła. Nawet domy, które poddano pracom termoizolacyjnym, nie zawsze były odpowiednio zabezpieczone. Najważniejsze elementy wymagające poprawy to niedostateczna izolacja: nadproży nad oknami i balkonami, płyt balkonowych, części piwnicznych budynków oraz bram garażowych.
– Celem przeprowadzonej przez Fortum analizy jest uzmysłowienie wrocławianom, że odpowiednio przeprowadzona izolacja domu oznacza efektywne wykorzystanie energii cieplnej, a przez to mniejsze rachunki. Nasze badania wykazały, że do ogrzania 1 m2 odpowiednio izolowanego domu w ciągu ostatniego roku potrzeba było około 0,35 GJ ciepła. W przypadku budynków ze złą izolacją wartość ta wyniosła 0,77 GJ, a najbardziej energochłonne obiekty zużyły aż 1,2 GJ ciepła na 1 m2 ogrzewanej powierzchni! – mówi Tomasz Śmilgiewicz, dyrektor sprzedaży w Fortum.

Termowizja wykazała, że niedostateczną izolacją charakteryzują się pewne wspólne elementy badanych domów. Są to m.in. betonowe nadproża nad oknami, które mają zdecydowanie wyższą temperaturę niż pozostałe części ścian. W ten sposób tworzy się tzw. liniowy mostek termiczny, przez który ucieka ciepło.

Liniowe mostki termiczne specjaliści zaobserwowali także na złączeniach elementów konstrukcyjnych budynków (np. ściany i stropy), zarówno tych ocieplonych, jak i niedocieplonych. Typowym miejscem występowania mostków liniowych, które dają efekt “przemarzania” ścian, a tym samym pojawiania się na niej wilgoci, są płyty stropów balkonowych. Istotnym zagadnieniem okazały się również bramy garażowe, najczęściej pozbawione jakiejkolwiek izolacji termicznej. Innym często diagnozowanym w trakcie prowadzenia badań problemem był brak izolacji części piwnicznej budynku, co powoduje duże odprowadzanie ciepła, a podłoga na parterze takiego domu jest zawsze zimna. Wśród budynków ocieplonych styropianem, Fortum zaobserwowało wadę określaną jako “punktowy mostek termiczny”. Styropian montowany jest do ścian budynku poprzez klejenie i dodatkowo mocowany specjalnymi kołkami, które w trakcie prac montażowych powinny być odpowiednio zabezpieczone. W przypadku niewykonania tej czynności stalowe kołki pobierają ciepło i odprowadzają je na zewnątrz.
– Poprawienie izolacji 43 najbardziej zaniedbanych obiektów z badania Fortum oznaczyłoby zmniejszenie rocznego poboru energii o blisko 2200 GJ ciepła i oszczędności na poziomie ponad 102 tysięcy zł. To także ograniczenie zużycia węgla o 150 ton, a przez to ograniczenie emisji do atmosfery o prawie 300 ton CO2 oraz innych zanieczyszczeń pyłowo-gazowych – dodaje Tomasz Śmilgiewicz z Fortum.

Termowizja jest dziedziną nauki zajmującą się rejestrowaniem promieniowania podczerwonego, emitowanego przez wszystkie obiekty o temperaturze wyższej od zera bezwzględnego (-273°C). Termowizja pozwala na określenie z dużą dokładnością tych miejsc, w których występują anomalie temperaturowe, dlatego często wykorzystuje się ją w budownictwie, m.in. do lokalizacji miejsc powodujących straty ciepła.
ARP oferuje pożyczkę na zmniejszenie zużycia energii w małych i średnich przedsiębiorstwach
Agencja Rozwoju Przemysłu oferuje Energopożyczkę – do 300 tysięcy zł – dla małych i średnich przedsiębiorstw. Może być ona przeznaczona na cele związane z szeroko rozumianą poprawą efektywności energetycznej. Koszt takiej pożyczki to 6 proc. w skali roku, a maksymalny okres spłaty – 72 miesiące.
Przedstawiciele ARP podkreślają, że Energopożyczka może stanowić znaczące ułatwienie dla przedsiębiorców. Dziś finansoanie poprawy efektywności energetycznej stanowi problem, ponieważ nie jest to opłacalne dla banków. Dodatkową barierą są wysokie koszty przygotowania wniosku o finansowanie, związane z koniecznością przeprowadzenia audytu energetycznego.

Eksperci podkreślają, że od efektywności energetycznej zależy w znacznym stopniu rozwój przedsiębiorczości, tym bardziej małe i średnie przedsiębiorstwa powinny dbać o koszty z tym związane. Znaczącemu zredukowaniu strat energii i zmniejszeniu wydatków służą m.in. innowacyjne urządzenia energooszczędne.

– Firmy korzystające z Energopożyczki mogą przeznaczyć środki na wszystkie działania związane z poprawianiem efektywności energetycznej w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, więc katalog tutaj jest dość szeroki – mówi Agencji Informacyjnej Newseria Wojciech Dąbrowski, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu.

Energopożyczka jest realizowana na mocy umowy zawartej w czerwcu 2010 r. między Agencją Rozwoju Przemysłu a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. Dążenie do zwiększenia efektywności energetycznej przedsiębiorstw wynika z realizacji rządowej strategii polityki energetycznej, opisanej w dokumencie “Polityka energetyczna Polski do 2030 r.”. Zgodnie z wytycznymi tego dokumentu udział odnawialnych źródeł energii w Polsce ma się zwiększyć do 15 proc. w 2020 r. i 20 proc. w 2030 r.

Prezes ARP podkreśla jednak, że trudno mówić o konkretnych kwotach, jakie mogą zaoszczędzić firmy korzystające z energopożyczki.

– Trzeba podejść każdorazowo do projektu, ocenić zużycie energii elektrycznej w ramach ogrzewania lub procesu produkcyjnego. To są tak różne projekty, że nie można w jednoznaczny sposób ocenić skali osiągniętego efektu – mówi Dąbrowski.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości oferuje pomoc w wypełnianiu wniosku o pożyczkę oraz pokrycie kosztów audytu.

– Cały czas jesteśmy otwarci, zbieramy wnioski. Formularz można pobrać na stronie internetowej. Sam wniosek również można pobrać drogą elektroniczną. Służymy również pomocą w opracowaniu wniosku – zapewnia Wojciech Dąbrowski, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu.