+48 601 362 070

Będzie łatwiej wybudować dom – Sejm uchwalił zmiany w Prawie budowlanym

źródło: onet.pl

Uchwa­lo­na w czwar­tek przez Sejm no­we­li­za­cja Prawa bu­dow­la­ne­go znosi po­zwo­le­nia na bu­do­wę domów jed­no­ro­dzin­nych, gdy ich bu­do­wa lub prze­bu­do­wa nie jest uciąż­li­wa dla są­sia­dów; nowe prze­pi­sy przy­spie­sza­ją też wy­da­wa­nie zgody na użyt­ko­wa­nie.

Za uchwa­le­niem no­we­li­za­cji opo­wie­dzia­ło się 305 Continue reading

Continue reading...

Systemy grzewcze w domach energooszczędnych

źródło: chronmyKlimat.pl, Energoszczędne 4 kąty

Istotą budownictwa energooszczędnego jest ograniczenie kosztów eksploatacyjnych związanych z ogrzewaniem budynku. Wysoka izolacyjność ścian (tzw. przegród) zewnętrznych oraz szczelność okien i drzwi wpływają na niskie zapotrzebowanie na ciepło, co w praktyce oznacza znaczne zmniejszenie kosztów Continue reading

Continue reading...

Certyfikaty i świadectwa energetyczne

źródło: chronmyKlimat.pl, Energoszczędne 4 kąty

W chwili podjęcia decyzji o zakupie wymarzonego domu lub mieszkania dla większości z nas głównym kryterium jest cena, rozumiana jako ogólny koszt nabycia nieruchomości. Niewielu z nas zastanawia się wówczas nad kosztami związanymi z późniejszym Continue reading

Continue reading...