Infrared Thermal Imaging, Energy Audit

+48 601 362 070

Permissions and references

We are specialists in energy consulting in construction.
High quality service is guaranteed due to continuously deepened extensive knowledge in the post-graduate studies, trainings and conferences.

Below there are presented, as required by law, documents authorizing to draw up an energy performance certificate:

W rejestrze uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej w Ministerstwie Infrastruktury posiadamy numer wpisu  7762.

Poniżej prezentujemy, wymagane prawem, dokumenty uprawniające do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej:

Certificate of training in the infrared thermal imaging:

Pozostałe szkolenia:

Pragniemy podziękować klientom ACT-ee za zaufanie oraz dotychczasową współpracę.
Poniżej prezentujemy wybrane listy referencyjne:

Pełna lista dyplomów i referencji do wglądu na życzenie.

Dołącz do osób, które już nam zaufały!