O NAS

act-ee

Jesteśmy niezależnymi ekspertami w dziedzinie szeroko pojętego doradztwa energetycznego. Wykonujemy świadectwa charakterystyki energetycznej, audyty energetyczne, badania termowizyjne. Naszą ofertę poszerzamy o analizę opłacalności przedsięwzięć termomodernizacyjnych w ujęciu dynamicznym, dzięki czemu otrzymacie Państwo wiarygodną informację o kosztach inwestycji, okresie zwrotu nakładów z inwestycji, oszczędnościach wynikających z różnych wariantów przeprowadzanych modernizacji.

act-ee

Zainteresowanym klientom oferujemy kompleksowe usługi – prowadzenie klienta „krok po kroku” – od momentu złożenia zlecenia wykonania usługi do momentu zakończenia inwestycji, gdyż jesteśmy świadomi, że dużą oszczędnością czasu, pieniędzy i wysiłku jest wsparcie w pozyskiwaniu źródeł finansowania, udzielenie informacji o bankach, procedurach bankowych, wskazanie sprawdzonych wykonawców, ewentualnie kontrola jakości wykonanych prac – w formie badań termowizyjnych.

act-ee

Naszą misją jest dbałość o profesjonalizm i wysoką jakość świadczonych usług, co w efekcie oznacza dbałość o dostarczanie rzetelnych informacji umożliwiających podejmowanie świadomych decyzji co do rozwiązań energooszczędnych w budynkach. Wierzymy, że skuteczne doradztwo oraz pomoc na kolejnych etapach przedsięwzięcia zaowocuje zarówno realnymi oszczędnościami dla naszych klientów, jak i podwyższeniem komfortu cieplnego w budynkach, a także będzie wpływać na rozpowszechnianie metod oszczędności energii w budownictwie oraz działań proekologicznych.