Projektowane charakterystki energetyczne

Projektowana charakterystyka energetyczna, pre-charakterystyka energetyczna jest integralną częścią projektu architektoniczno-budowlanego.

Przepisy art. 20 ust. 3 pkt. 2 ustawy Prawo budowlane nakładają obowiązek opracowania pre-charakterystyk energetycznych dla budynków projektowanych przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. Z obowiązku tego zwolnione są jedynie budynki mieszkalne jednorodzinne, niewielkie obiekty gospodarcze, inwentarskie i składowe.

Cena za wykonanie pre charakterystyki energetycznej jest ok. 10% niższa od ceny analogicznego świadectwa energetycznego, zobacz nasz orientacyjny cennik

Zapraszamy do współpracy biura projektowe, inwestorów! Kontakt