Oferujemy: badania termowizyjne mazowieckie, Świadectwa energetyczne Warszawa , audyty energetyczne

+48 601 362 070

Projektowane charakterystki energetyczne

Projektowana charakterystyka energetyczna, pre-charakterystyka energetyczna jest integralną częścią projektu architektoniczno-budowlanego.

Przepisy art. 34 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 2 lipca 2013r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 21.06.2013r. nakładają obowiązek opracowania pre-charakterystyk energetycznych dla budynków projektowanych przed uzyskaniem pozwolenia na budowę.

Cena za wykonanie pre charakterystyki energetycznej jest ok. 10% niższa od ceny analogicznego świadectwa energetycznego, zobacz nasz orientacyjny cennik

Zapraszamy do współpracy biura projektowe, inwestorów! Kontakt