Uprawnienia i referencje

Jesteśmy specjalistami w zakresie doradztwa energetycznego w budownictwie.
Dzięki szerokiej wiedzy pogłębianej w ramach studiów podyplomowych, szkoleń, konferencji gwarantujemy wysoką jakość usług.

W rejestrze uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej w Ministerstwie Infrastruktury posiadamy numer wpisu  7762.

Poniżej prezentujemy, wymagane prawem, dokumenty uprawniające do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej:

Certyfikat ze szkolenia w zakresie termowizji

Pozostałe szkolenia: