ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE WARSZAWA
badania termowizyjne, audyt energetyczny

PAPIER ZNIESIE WSZYSTKO”
 
Podjęcie decyzji o realizacji inwestycji wymaga często dokładnego przeanalizowania plusów i minusów przedsięwzięcia.
Przewidywania, co do wzrostu cen nośników energii, zaostrzenia Warunków Technicznych dla budownictwa, alternatywne źródła energii odnawialnej, nowe materiały i technologie, możliwości uzyskania dofinansowania inwestycji stwarzają szereg możliwości optymalizacji kosztów zużycia energii.
 
Odpowiedź na pytanie, na ile „opłacalna” jest planowana inwestycja termomodernizacyjna, pozwala podjąć ostateczną decyzję, dokonać ewentualnych korekt planowanego przedsięwzięcia i oszacować jego okres zwrotu.

Zakres i stopień szczegółowości tej analizy oraz metodologię dostosujemy indywidualnie do potrzeb i oczekiwań zainteresowanych klientów.