ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE WARSZAWA
badania termowizyjne, audyt energetyczny

Termowizja (termografia), to nowoczesna technika wykorzystująca zjawisko promieniowania cieplnego, zwanego również promieniowaniem podczerwonym lub po prostu podczerwienią. Każde ciało o temperaturze powyżej zera bezwzględnego (absolutnego). Ciało emituje proporcjonalną dla jego temperatury dawkę promieniowania, której wychwycenie i utrwalenie pozwala na sporządzenie obrazu cieplnego w postaci tzw. termogramu. Termogram, to zdjęcie badanego obiektu zobrazowane w postaci kolorowej mapy rozkładu temperatur. Obraz badanego obiektu  jest generowany na wskutek emitowanego przez ten obiekt promieniowania.

Ta nieinwazyjna, nieniszcząca i bezstykowa metoda  pozwala na pomiar temperatury nawet na dużych powierzchniach budynków w czasie rzeczywistym. Dzięki niej zaoszczędzamy czas i środki na efektywne  wykrywanie wszelkiego typu uszkodzeń związanych z ucieczką ciepła i kondensacją wilgoci.

Badania wykazały, że wykryte wady ocieplenia i szczelności budynków mogą powodować straty ciepła o około 20 – 30 % większe niż przewidywane” (wprowadzenie do termografii str. 107)

Zastosowanie kamer termowizyjnych o wysokiej czułości oraz dobrej rozdzielczości używanych obecnie daje  bardzo dokładne wyniki  i praktycznie uniemożliwia przeoczenie jakichkolwiek wad badanego obiektu.

Wykonujemy badania kamerą Flir b60 w celu wykrywania:
- wad technologicznych przegród budynków
- błędów w ociepleniu
- mostków cieplnych
- filtracji powietrza

- lokalizacji wycieków i nieszczelności instalacji grzewczej i wodnej
- lokalizacji przebiegu w przegrodach budowlanych instalacji grzewczej i wodnej
- lokalizacji miejsc zawilgoceń/pleśni przegród budowlanych
- wadliwie  działających systemów klimatyzacji
- innych  kwestii, gdzie ważny jest rozkład temperatur

Badanie polecamy wszystkim zainteresowanym:
- oceną stanu technicznego istniejących budynków bądź ich części
- oceną jakości wykonanych prac w budynkach nowych i modernizowanych
- kupnem/sprzedażą nieruchomości w celu udokumentowania stanu technicznego budynku