ŚWIADECTWA ENERGETYCZNE WARSZAWA
badania termowizyjne, audyt energetyczny

Projektowana charakterystyka energetyczna , pre-charakterystyka energetyczna jest integralną częścią projektu architektoniczno-budowlanego. Przepisy art. 20 ust. 3 pkt. 2 ustawy Prawo budowlane (link) nakładają obowiązek opracowania pre- świadectw energetycznych dla budynków projektowanych przed uzyskaniem pozwolenia na budowę. Z obowiązku tego zwolnione są jedynie budynki mieszkalne jednorodzinne, niewielkie obiekty gospodarcze, inwentarskie i składowe.